Guvernare clinică

Clinicile de Canabis Medical vor continua sa imbunatateasca serviciile noastre și vor menține cele mai înalte standarde de îngrijire.

Consiliul de guvernare al clinicilor de cannabis medical este prezidat de directorul medical, profesorul Mike Bares. Consiliul de administrație se întrunește lunar.

Ordinea de zi include, dar nu se limitează la următoarele puncte:

• O revizuire a celor mai recente audituri medicale
• O revizuire a rezultatelor recente ale pacientului
• O revizuire a feedback-ului și comentariilor pacienților
• O revizuire a eventualelor incidente clinice și non-clinice raportate
• Orice activitate de formare și dezvoltare clinică

Toate întâlnirile sunt minuțioase și punctele de acțiune sunt împărtășite consiliului de administrație.